analsex historie

Ur ett historiskt perspektiv

Synen på analsex har varierat avsevärt mellan olika tidsepoker och geografiska platser.

Analsex i det antika Grekland

Under antiken var analsex vanligt förekommande och ett naturligt inslag i människors sexliv. Analsex användes som en form av preventivmedel i heterosexuella förhållanden. Homosexualitet var högt ansett och pederasti (sexuell relation mellan äldre och yngre man) var inte bara accepterat, utan uppmuntrades ibland. Många konstnärliga motiv som bevarats från antiken innehåller bilder på analsex mellan både hetero- och homosexuella par.

Analsex i det feodala Japan

Bland de japanska samurajerna var homosexualitet mycket utbrett och därmed var även analsex vanligt förekommande. En vanlig uppfattning var att könsumgänge med kvinnor var någonting för veklingar och ofrälse (ej av adlig börd).

Analsex i Romarriket

Synen på anala samlag var något ambivalent i stormakten Rom. Den aktiva parten (givaren) hade man överseende med, samtidigt som man ansåg att den passiva parten (tagaren) blivit förnedrad. Att bli penetrerad ansågs omanligt och var förbehållet kvinnor och slavar. Kvinnor hade en relativt hög ställning inom Romarriket och analsex ansågs inte vara någonting onormalt. Man föraktade däremot män som blivit penetrerade av andra män.

Analsex i det medeltida Europa

Inom katolska och medeltida Europa ansåg man att anala samlag var onaturliga (peccatum contra naturam). Man tolkade gamla testamentets texter om Sodom och Gomorra som ett tydligt förbud mot analsex. Överlag så gjorde man dock stor skillnad på anala samlag mellan man-kvinna och man-man, där det senare ansågs vara en betydligt större synd.

Tempelherreorderns medlemmar anklagades år 1312 för kätteri, avgudadyrkan och sodomi (analt samlag mellan män). Under tortyr så erkände ordern medlemmar sig skyldiga till samtliga anklagelser, förutom sodomi. Idag vet man att ordermedlemmarna var oskylda. Men det faktum att de under tortyr erkände de mest fruktansvärda brotten, samtidigt som de förnekade sodomi in i det sista, visar hur förbjudet och tabubelagt sodomi ansågs vara.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *